15 stycznia 2020

Przemoc i polityka - konferencja w Europejskim Centrum Solidarności

15 stycznia 2020 w ECS odbyła się konferencja związana z pierwszą rocznicą zabójstwa prezydenta Gdańska Pawła Adamowicza.
Wzięli w niej udział socjolodzy dyskutując nad stanem polskiego dyskursu publicznego i politycznego, a wśród nich prof. Cezary Obracht-Prondzyński, dr Anna Strzałkowska i prof. Dorota Rancew-Sikora z Gdańska oraz prof. Marek Czyżewski z Uniwersytetu Łódzkiego i prof. Iwona Jakubowska-Branicka z Uniwersytetu Warszawskiego. Organizatorem konferencji był dr Jacek Kołtan z ECS. Poruszono wiele istotnych kwestii dotyczących znaczenia podziałów na polskiej scenie politycznej, zjawiska radykalizmu, mowy nienawiści i hejtu oraz potencjalnym sposobom przeciwdziałania im.
Z programem konferencji można się zapoznać na stronie ECS

4 grudnia 2019

O prymitywizmie, Levy-Bruhlu i Durkheimie - Łukasz Dominiak w Gdańsku 18 grudnia. Zapraszamy!

W Instytucie Socjologii Wydziału Nauk Społecznych UG w sali S317 w środę 18 grudnia odbędzie się seminarium w godzinach 13.00-14.30 oraz wykład 15.00-16.30.

Gościem naszym będzie bardzo wybitna postać, skrupulatny i twórczy interpretator klasycznych teorii socjologicznych i antropologicznych oraz znawca tajemnic życia kluczowych ich autorów 
 
dr Łukasz Dominiak z Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu.

Dr Dominiak jest m.in. autorem książki "Partycypacja i dyskurs. Mentalność pierwotna w badaniach Luciena Levy-Bruhla", w której pokazuje, czym jest tzw. prymitywne myślenie oraz ważnych artykułów poświęconych m.in Emilowi Durkheimowi i Norbertowi Eliasowi.  

Proponowane seminarium i wykład będą związane z tymi publikacjami, które mają duży potencjał dla rozumienia także współczesnej rzeczywistości społecznej i nawiązują do zagadnienia racjonalności ludzkiej i sposobów jej ujmowania.

Temat seminarium brzmi: Pozanaukowe czynniki rozwoju nauk społecznych: przykład prymitywizmu

Zapraszając do dyskusji Ł. Dominiak chciałby zwrócić uwagę na zjawisko prymitywizmu. Ten specyficzny prąd intelektualny obecny w różnych postaciach w Europie na przełomie XIX i XX w. w sztuce, nauce i literaturze stanowił ważny punkt odniesienia dla prób przekształcania zarówno społeczeństw kolonialnych, jak i europejskich. W tym mniej znanym kontekście chciałby umieścić dorobek L. Levy-Bruhla i jego pozytywistyczny postulat ewolucji intelektualnej w celu zainicjowania dyskusji na temat rozpoznawanych przez antropologów, filozofów i socjologów uniwersalnych czynników kształtujących historię gatunku ludzkiego tj. mity, rytuały, czy język.

Po przerwie zapraszamy na wykład naszego Gościa (ok. 1h), który będzie nosił tytuł:
Nauka społeczna: durkheimowska tradycja socjologiczna

Wydarzenia są otwarte dla wszystkich osób zainteresowanych, doktorantów i studentów.

Współorganizatorami są: Sekcja Antropologii Społecznej i Oddział Gdański Polskiego Towarzystwa Socjologicznego oraz Instytut Socjologii UG.