7 listopada 2018

Gratulacje dla dr hab. Anny Kłonkowskiej

Cieszmy się i radujmy, bo dziś obradowała komisja habilitacyjna naszej koleżanki Ani Kłonkowskiej i jednogłośnie zarekomendowała nadanie jej stopnia naukowego doktor habilitowanej. Zdecydowanie zasłużona rekomendacja i duże wzmocnienie dla gdańskiej socjologii!

KONFERENCJA: 6-7 listopada na Uniwersytecie Gdańskim poświęcone PERSPEKTYWOM SPORTU

Za późno, żeby zapowiedzieć, ale trzeba odnotować, że socjologia gdańska w osobach Radek Kossakowski, Dobrosław Mańkowski, Anna Lewandowska oraz Sekcja Socjologii Sportu PTS zorganizowały bardzo ciekawą, pełną pasji i dobrej energii konferencję. Jeśli ktoś nie jest pewny, czym się zająć w socjologii - warto, aby zwrócił oczy w stronę tej stosunkowo nowej, ale bardzo dynamicznie rozwijającej się w Polsce subdyscypliny. Ilość tematów związanych ze sportem - prawie nieograniczona!W programie m.in
Mark Doidge: Passion and Performance of Ultras Fandom
Natalia Organista: „Nigdy się nad tym nie zastanawiałem”: proces selekcjonowania informacji oraz postrzeganie niedoreprezentowania przekazów medialnych o sporcie kobiet przez redaktorów naczelnych głównych polskich mediów

21 października 2018

Międzynarodowa konferencja z zakresu socjologii pracy w Gdańsku 25-26.10.2018

http://www.socialboundariesofwork.lh.pl/pl/
Socjologowie pracy spotkają się 25-26 października w Gdańsku na  Wydziale Nauk Społecznych UG na ważnej konferencji poświęconej problemom relacji między pracą, wiedzą i władzą w kontekście współczesnego kapitalizmu. Głównym organizatorem jest Sekcja Socjologii Pracy Polskiego Towarzystwa Socjologicznego. Konferencją opiekują się Bartek Mika i Ela Kolasińska. Dużo gości zagranicznych, język głównie angielski. Gorąco zachęcamy do uczestnictwa!
Wszystkie szczegóły dostępne są na stronie wydarzenia