13 grudnia 2017

Nowe książki profesora Cezarego Obracht-Prondzyńskiego o Kaszubach

W czwartek 14 grudnia o godz. 17.30 w Tawernie Mestwin na ul. Straganiarskiej 20 w Gdańsku odbędzie się promocja dwóch książek Cezarego Obracht-Prondzyńskiego: 

Ruch kaszubsko-pomorski. Vademecum 
oraz
Dylematy edukacyjne z Kaszubami i Pomorzem w tle. 

Zapraszamy!

7 grudnia 2017

Obrona rozprawy doktorskiej Iwony Królikowskiej

Dziś odbyła się w IFSiD UG obrona pracy doktorskiej Iwony Królikowskiej z Akademii Marynarki Wojennej nt. Załoga statku morskiego jako wielokulturowe środowisko pracy w opiniach polskich oficerów
Promotorem pracy był prof. Cezary Obracht-Prondzyński, a recenzentkami dr hab. Agnieszka Kołodziej-Durnaś z Uniwersytetu Szczecińskiego oraz dr hab. Hanna Mamzer z UAM. Przewodniczył komisji doktorskiej dr hab. Piotr Czekanowski.
Doktorantka zaprezentowała się bardzo dobrze i choć pytania od członków komisji były trudne, ani na chwilę nie dała się zbić z tropu. Komisja jednogłośnie przyjęła obronę, a w przyszłym tygodniu Rada Naukowa IFSiD będzie głosowała w sprawie nadania kandydatce stopnia doktora. Serdecznie gratulujemy!