16 października 2017

Doktorant Łukasz Remisiewicz stypendystą Fulbrighta. Gratulacje!!!

Konkretnie oznacza to sześciomiesięczny pobyt w University of Pennsylvania, dokładnie tam, gdzie pracuje Randall Collins. Oznacza to możliwość obserwacji przy pracy i nawiązania naukowych kontaktów nie tylko z Collinsem, ale też innymi badaczami, którzy zgłębiają kwestie pobudzenia emocjonalnego i  motywacji w kontekście edukacji - czyli te właśnie, które najbardziej interesują naszego stypendystę. Powodzenia!

Wydział Nauk Społecznych UG w kategorii A w najnowszej ocenie polskich jednostek naukowych. Duży sukces i szansa na dalszy rozwój naukowy!!

9 października 2017

MAeS w nowym wydaniu

https://maes-online.com/resources/html/cms/MAINPAGE
Nasze gdańskie czasopismo zmienia się! Odeszła z funkcji redaktor naczelnej Anna Kłonkowska, a jej miejsce zajął Michał Kaczmarczyk. Wraz z nim zmieniła się prawie cała redakcja.  Funkcję jej sekretarza zaczął także pełnić nasz doktorant Łukasz Remisiewicz. Dzięki staraniom obu tych osób Miscellanea zmieniła swój wygląd, czytelność i funkcjonalność strony. Dalsze zmiany w toku. Redaktor naczelny zapowiada przekształcenie profilu pisma w stronę teorii socjologicznej, ale formuła numerów tematycznych jest utrzymana. Warto zajrzeć tu i zwrócić uwagę na call for papers. W przygotowaniu znajduje się między innymi numer pod redakcją Macieja Brosza poświęcony procesom zamieszkiwania. Redakcja czeka na teksty do tego numeru do końca stycznia 2018. Zgodnie z obecną punktacją MNiSW za artykuł w tym piśmie autor otrzymuje 10 pkt. Trzymaj się dobrze MAeS!

Wystartowaliśmy. Socjologia gdańska życzy wszystkim dużo sił i motywacji na nowy rok akademicki!