2 września 2018

Konferencja Oblicza gdańskich tożsamości 27-28.09.2018

https://wns.ug.edu.pl/centrum-kultury
Wszystkich, którym bliski jest Gdańsk, jego historia i czas obecny, jego przestrzeń i ludzie, serdecznie zapraszamy na Wydział Nauk Społecznych UG 27 września oraz na spacery po Gdańsku 28 września! Szczegóły

Międzynarodowa konferencja z zakresu socjologii pracy w Gdańsku 25-26.10.2018

http://www.socialboundariesofwork.lh.pl/pl/
Socjologowie pracy spotkają się 25-26 października w Gdańsku na  Wydziale Nauk Społecznych UG na ważnej konferencji poświęconej problemom relacji między pracą, wiedzą i władzą w kontekście współczesnego kapitalizmu. Głównym organizatorem jest Sekcja Socjologii Pracy Polskiego Towarzystwa Socjologicznego. Konferencją opiekują się Bartek Mika i Ela Kolasińska. Dużo gości zagranicznych, język głównie angielski. Gorąco zachęcamy do uczestnictwa!
Wszystkie szczegóły dostępne są na stronie wydarzenia