26 lutego 2018

28 luty i 1 marca druga sesja doktorancka SSD

W najbliższą środę i czwartek od godz. 16.00 na WNS UG w sali C213-214 zorganizowana będzie druga sesja Socjologicznych Studiów Doktoranckich, na której nasi doktoranci przedstawią swoje projekty badawcze, wysłuchają pytań i uwag, wezmą udział w dyskusji. Serdecznie zapraszamy!

Program wystąpień:

PROWADZENIE: Natalia Latosińska
28 lutego godz. 16.00
Dobrosław Mańkowski - Znikanie klubów sportowych. Organizacje sportowe po
transformacji 1989 roku (koreferent: dr Radek Kossakowski)
Martyna Kąkol - Relacje w obrębie pola medycyny w ujęciu teoretycznym Fligsteina
i McAdama (koreferentka: dr Magdalena Gajewska)
Adam Konopka - Wokół regulacji urodzeń w PRL-u. Analiza w oparciu o podejście
dyskursywno-historyczne (koreferent: dr Piotr Pawliszak)
Łukasz Remisiewicz - Zniechęcenie do nauki szkolnej jako problem socjologiczny
(koreferent: dr Jarosław Jendza)
Joanna Krukowska - W poszukiwaniu nowych mechanizmów zmiany społecznej.
Inicjatywy jedzeniowe w Polsce (koreferentka: dr Agata Bachórz)

1 marca godz. 16.00
Marcin Wełnicki - Zdrowie i choroby mężczyzn. Związki męskości i zdrowia
(koreferentka: dr Anna Kłonkowska)
Jerzy Klimczak - Pamiętanie systemem-światem. Geokultura a pamięć o polskim
czasie przemian (koreferent: dr Bartek Mika)
Adam Kosznicki - Bieganie jako praktyka kulturowa z perspektywy teorii światów
społecznych (koreferentka: dr Bogna Dowgiałło)
Joanna Starba - Na styku regionów. W poszukiwaniu tożsamości powiatu gdańskiego
(koreferentka: dr Karolina Ciechorska-Kulesza)
Mariusz Węgrzyn - Wizje Europy (koreferentka: dr hab. Dorota Rancew-Sikora)

28 stycznia 2018

Profesor Cezary Obracht-Prondzyński został 28.01.2018 laureatem najwyższej Nagrody Naukowej Miasta Gdańska im. Jana Heweliusza

Wielka radość dla całego gdańskiego środowiska socjologicznego. Gratulujemy, nasz Profesorze! Za Twój wieloletni, heroiczny wysiłek, niezwykłą aktywność i siłę ciągłego parcia do przodu. Za to wszystko, co i jak masz poukładane na silnym fundamencie społecznych wartości.

23 stycznia 2018

Piotr Pawliszak o analizie narracyjnej 31 stycznia

Znalezione obrazy dla zapytania narration
Lew Tołstoj opowiada swoim wnukom
 (Ann Ronan Pictures/Print Collector/Getty Images)
Serdecznie zapraszamy na spotkanie w środę 31 stycznia (już w okresie sesji egzaminacyjnej) na godz. 10 do pokoju D503 na Wydziale Nauk Społecznych UG. Tym razem dyskusja poświęcona będzie analizie narracyjnej, a kluczową postacią będzie najlepszy w Polsce specjalista w tej właśnie teorii i metodzie Piotr Pawliszak. Swoje wystąpienie zatytułował tak: "Różne formy analizy narracyjnej - narracja jako działanie społeczne, struktura kulturowa i wyjaśnienie".