10 sierpnia 2017

Dachy i ściany. Antropologiczne i socjologiczne aspekty architektury. Lidzbark Warmiński, 14-16. września 2017


Ełdyty Wielkie, Warmia
Serdecznie zapraszamy we wrześniu do Lidzbarka Warmińskiego. Socjologowie IFSiD wraz z ISNS UW oraz Sekcją Antropologii Społecznej Polskiego Towarzystwa Socjologicznego organizują sympozjum naukowe poświęcone socjologii i antropologii architektury. Poniżej wstępny program wydarzenia. Więcej informacji na blogu SAS PTS

Miejsce obrad: Miejska Biblioteka Pedagogiczna ORANŻERIA KULTURY w Lidzbarku Warmińskim, ul. Ignacego Krasickiego 2

Czwartek, 14.09.2017
13:45                     Powitanie gości przez Dyrektor Oranżerii panią Annę Puszcz; rozpoczęcie obrad
14:00 – 16:00
Sesja I English       Theory and Praxis of Architecture
Joachim Fischer     Architecture as Society’s “Heavy Medium of Communication“.
An approach between philosophical anthropology, cultural philosophy and social philosophy
Urszula Jarecka      Far beyond “Romeo and Juliet”… Balcony as performative space of ecological theatre
Christine Neubert   Experiencing Architecture in Everyday Life
Przemysław Kisiel   Social dimension of museum space

16:00 – 16:30          Przerwa kawowa

16:30 – 18:30
Sesja II English     Architecture as a Medium of Memory, Identity, Emotions and Values
Anna-Lisa Müller,
Werner Reichmann  Architecture and the Social. The interdependency of materiality and society
Kamilla Biskupska    Byłe, nieistniejące miasto. O niewidocznej stronie pamięci społecznej na przykładzie Wrocławia
Karolina Ciechorska  Disenchanted blocks of flats? The role and examples of identity anchors in selected districts in Gdansk
Bożena Gierek       Celtic architecture as an expression of Celtic cultural values
Marcin Biernat        Pamięć o miejscach – miejsca pamięci we wsi Rudzica na Śląsku Cieszyńskim

Piątek, 15.09.2017

09:00 – 10:30
Sesja III English       Between private and public
Marco Paladines      A child’s room and the Neapolitan café
Borys Cymbrowski  Co znaczy bezdomność? Uwagi na temat stosunków jednostki do otoczenia społecznego i materialnego
Magdalena
Rosochacka-Gmitrzak   Za otwartymi drzwiami… czyli mieszkania seniorów w procesie "ufunkcjonalniania"  
Bogna Dowgiałło     Przestrzenność uczuć. Czy emocje mają dachy i ściany?
10:30 – 11:00           Przerwa kawowa

11:00 – 13:00
Sesja IV polska, otwarta   Oddziaływanie przestrzeni publicznych i półpublicznych
Dominik Krzymiński   Transformacja wnętrz miejskich jako przedmiot konfliktu między ich użytkownikami na przykładzie sporu o ulicę Starowiejską w Gdyni
Albert Jawłowski      Lokalna specyfika – państwowe uniwersum. Przestrzeń symboliczna Doliny Kiżyńskiej w Republice Buriacja
Joanna Szechlicka,
Jacek Mianowski     Społeczne kształtowanie koncepcji zagospodarowania podwórka w wybranym kwartale Głównego Miasta w Gdańsku, czyli – co się wydarza między budynkami?
Agata Wesołowska   Rudymenty kultury rycerskiej w ofercie hotelarskiej i restauracyjnej współczesnej Polski
13:00 – 15:00          Przerwa obiadowa

Godz. 15:00 – 17:00
Sesja V polska        Zamieszkiwanie i mieszkalnictwo
Grażyna Woroniecka  Przyroda jako przedmiot ekskluzji z domu
Jolanta Klimczak      Płeć przestrzeni. Przestrzeń płci
Arkadiusz Peisert     Wpływ utowarowienia mieszkania na charakter wielkomiejskich spółdzielni mieszkaniowych w Polsce
Roland Łukasiewicz   Domy bezdomne, adaptacja wybranych przestrzeni przez osoby bezdomne
Maciej Brosz           Co to znaczy mieszkać na wsi?

Sobota, 16.09.2017

10:00 – 12:00
Sesja VI polska        Przestrzenie niejednoznaczności i pamięci
Lesław Michałowski  Pamięć architektury / The Memory of Architecture
Ewa Nowicka           Symbolizm i przestrzeń muzealna. Muzeum represji pod Astaną
(Kazachstan)
Maciej Witkowski     Kto chce wiedzieć, gdzie stały domy cygańskich przodków?
Grupy cygańskie wobec rozwoju badań DNA
Małgorzata Dziura     Dzwony i dzwonnice jako formy celebracji wartości i imaginacji. Antropologiczna analiza budowli sacrum w krajobrazie nadsańskim
Błażej Prośniewski   Balkon jako przestrzeń liminalna
Dorota Rancew-Sikora  Udział obiektów architektonicznych w ślubnych performansach
12:00                     Zakończenie obrad, kawa
12:30                     Wycieczka po Lidzbarku z przewodnikiem
18:00                     Otwarty koncert kameralny w Oranżerii

18 lipca 2017

Ciekawe relacje na temat studiowania socjologii w Gdańsku można znaleźć na blogu dr Wojciecha Zielińskiego

...Wytrzymałam rok, próbując robić notatki z wykładów w obcym języku, ucząc się na pamięć wszystkich koniugacji, czasów i leksykologii języka francuskiego na filologii romańskiej. Podjęłam decyzję o zmianie kierunku studiów. To był drugi przełomowy okres w moim życiu. Wybrałam socjologię, co dla wielu osób było zdziwieniem i do dzisiaj rzadko spotykam się z aprobatą mojego wyboru. Osobiście uważam, że potrzebowałam tej zmiany, bo teraz mogę powiedzieć, że lubię moje studia. Oczywiście nie zawsze jest kolorowo, ale na socjologii odkryłam, że studia to coś więcej niż tylko chodzenie na zajęcia. Im bardziej się w nie angażuję, tym więcej mi dają. Poprzez udział w kilku projektach badawczych, spotkaniach, otwartych wykładach – poznałam wielu ciekawych ludzi i zyskałam poczucie, że jestem we właściwym miejscu. Francuski pozostał moją pasją, niedawno uzyskałam certyfikat DELF z tego języka, biorę udział w wielu wymianach i wyjazdach młodzieżowych do Francji, a w sierpniu jadę odbyć tam praktyki. Socjologia dała mi inne spojrzenie na moją sytuację i pomogła mi przekuć to co uważałam za swoją porażkę, w coś inspirującego...

 ...Samo studiowanie akurat socjologii (dziennie, a to ma wg mnie duże znaczenie) pozwoliło mi też otworzyć się na odważniejsze wyrażanie swoich opinii, bo studiowanie wśród ludzi (i zajęcia z wykładowcami) o różnych poglądach pokazało mi, że różne opinie to norma... 

...W zupełnej skrajności do doświadczeń maturalnych stoi studiowanie socjologii na Uniwersytecie Gdańskim. Doświadczenie to jest dla mnie niezmiernie ważne z kilku powodów. Po pierwsze, jest dla mnie fantastyczna przygodą, choć przede wszystkim w kontekście samego uprawiania nauki, różnica wiekowa między współstudiującymi uwydatnia się w relacjach towarzyskich. Studiowanie uzmysłowiło mi, że mimo wszelkich przeciwności, niedogodności czy utrudnień należy starać się spełniać marzenia, ciągoty czy intelektualne potrzeby...

Więcej jest tu