10 czerwca 2019

12 czerwca 2019 Magdalena Żadkowska o projekcie: I że Cię nie opuszczę aż do śmierci... Praktyki życia codziennego par w wieku 50-64 lata z przynajmniej 20-letnim stażem

Serdecznie zapraszamy na spotkanie poświęcone projektowi badawczemu kierowanemu przez Magdę Żadkowską, który będzie realizowany na UG przez najbliższe 3 lata. Zaplanowane jest przebadanie 100 par, które właśnie rozstają się ze swoimi dziećmi i zaczynają na nowo życie we dwoje w "pustym gnieździe". Rodziny, które wezmą udział w projekcie, będą zróżnicowane pod względem modelu tradycyjnego i partnerskiego rodziny, zależnie od podziału zadań domowych i karier zawodowych, włączone zostaną także pary, które się rozstały po ponad 20 latach bycia razem i pary z innego kontekstu kulturowego (francuskie).

Spotkanie odbędzie się w sali S436 na WNS UG 12 czerwca o godz. 13.00

7 czerwca 2019

Absolutorium 8 czerwca 2019


Społeczeństwo polskie po wyborach do Europarlamentu - debata socjologiczna

Serdecznie zapraszamy do udziału w debacie!


W środę 12 czerwca o godz. 16.30 na Wydziale Nauk Społecznych w sali C213-214 odbędzie się debata socjologiczna.

TEMAT DEBATY
Społeczeństwo polskie po wyborach do Europarlamentu

Krótki opis wydarzenia:


Kwestie podziałów społecznych, nierówności społecznych, rozkładu preferencji wyborczych oraz krótkoterminowych i długoterminowych konsekwencji społecznych związanych z utrzymującym się od kilku lat układem sił politycznych w Polsce są ożywionym tematem dyskusji społecznych oraz interpretacji dziennikarskich i eksperckich. Jako przedstawiciele środowiska socjologów gdańskich jesteśmy często proszeni o komentarze, oparte o naszą naukową wiedzę i wyniki badań. Wypowiadamy się jako reprezentanci środowiska, ale jednocześnie mamy świadomość, że inni reprezentanci wypowiadają się inaczej. Znamy niektóre fakty, ale brakuje nam wyjaśnień. Obecne w przestrzeni publicznej stanowiska i komentarze są na tyle rozbieżne, że nie pozwalają na jednoznaczność i pewność sądów. W czasie debaty, reprezentując różne punkty widzenia, różne perspektywy badawcze i stanowiska teoretyczne, spodziewamy się sformułować stwierdzenia, przypuszczenia i wyjaśnienia socjologiczne, które będą miały okazję się spotkać i stać się przedmiotem dyskusji. Czas debaty nie będzie trwał dłużej niż 2 godziny, niezależnie od tego, do czego dojdziemy. Jest możliwość ponownego spotkania, jeśli będzie taka wola uczestników. Debata będzie miała charakter otwarty, ale zostanie zapoczątkowana przez przygotowane wcześniej głosy socjologów.

Do wygłoszenia wypowiedzi rozpoczynających debatę zgłosili się:
Bartosz Mika, Dobrosław Mańkowski, Michał Kaczmarczyk, Dorota Rancew-Sikora

29 maja 2019

5 czerwca o programie Community Studies na Uniwersytecie Santa Cruz opowie Karolina Ciechorska-KuleszaW najbliższą środę spotkajmy się na Uniwersytecie Gdańskim w sali S436 Wydziału Nauk Społecznych o godz. 13
Karolina Ciechorska-Kulesza w oparciu o doświadczenia nabyte w czasie stażu opowie o University of California Santa Cruz, a szczególnie o programie Community Studies i innych interdyscyplinarnych przedsięwzięciach dotyczących działania w społecznościach lokalnych oraz o programie nauczania  w obrębie nauk społecznych.
Przedmiotem dyskusji będzie: Co w kalifornijskich rozwiązaniach naukowych i dydaktycznych mogłoby by być dla nas inspiracją? Czy program "community studies" sprawdziłby się na polskich uczelniach? Czy studenci i studentki z różnych roczników i kierunków mogą razem się uczyć i uczestniczyć w tych samych zajęciach?
Jak skutecznie i z satysfakcją wychodzić poza mury uczelni?