Nasze publikacje

 

 

2016

Bachórz A., K. Ciechorska-Kulesza, M. Grabowska, J. Knera, L. Michałowski, K. Stachura, S. Szultka, C. Obracht-Prondzyński, P. Zbieranek,  Kulturalna hierarchia: nowe dystynkcje i powinności w kulturze a stratyfikacja społeczna, Gdańsk: Instytut Kultury Miejskiej
Bachórz A., Horolets A. Historical blueprints of tourists' paths from Poland to the former USSR. Journal of Tourism and Cultural Change
Ciechorska-Kulesza K. Tożsamość a przestrzeń w warunkach niestabilnych granic. Przypadek byłego województwa elbląskiego, Gdańsk.
Horolets A., Bielecka-Prus J. Szlachecko-inteligencki punkt widzenia na polską emigrację. Przypadek "Kultury" paryskiej.  Studia Migracyjne - Przegląd Polonijny. z. 4, s. 97-122
Peters K., Stodolska M., Horolets A. The role of natural environments in developing a sense of belonging : a comparative study of immigrants in the U.S., Poland, the Netherlands and Germany. Urban Forestry & Urban Greening.
Stodolska M., Peters K., Horolets A. Immigrants' adaptation and interracial/interethnic interactions in natural environments. Leisure Sciences
Gądecki J., Jewdokimow M., Żadkowska M. Reconstructing the borders and the definitions of home and work in the context of telecommuting in Poland. Intersections no 3
Kaczmarczyk M. Towards a dialogical sociology. Polish Sociological Review. nr (1) 193, s. 3-17
Kłonkowska A.M. Masculinity : assigned-reassigned-socially constructed : the social reception of trans masculinity in Poland. Men and Masculinities
Obracht-Prondzyński C. Gerard Labuda - z Kaszub do Historii Kaszubów. Nauka nr 3.
Obracht-Prondzyński CObywatelstwo w popękanym społeczeństwie z edukacją w tle. Edukacja Pomorska nr 75
Obracht-Prondzyński C. Kashubian identity and education as key elements of language policy. The Annual of Language & Politics and Politics of Identity 
Peisert A. Centra sprawiedliwości naprawczej jako instytucja lokalnej polityki społecznej. Polityka Społeczna nr 5-6
Peisert A. The individualization process - constructive or destructive for communal ties? Deliberations on Norbert Elias's ideas. Miscellanea Anthropologica et Sociologica nr 1
Cymbrowski B., Rancew-Sikora D. Dylematy etyczne i ryzyko w badaniach terenowych. Przegląd Socjologii Jakościowej nr 3.
Rancew-Sikora D., Cymbrowski B. W stronę socjologicznego ujęcia etyki badań naukowych. Przegląd Socjologii Jakościowej nr 3
Rancew-Sikora D. U. Skaptadóttir (eds) Mobility to the Edges of Europe. The Case of Iceland and Poland. Warszawa.
Kosakowska-Berezecka N., M. Żadkowska, M. Gajewska, A. Wroczyńska, M. Znaniecka, A couple's navigator: on course for work-life balance,  Gdańsk University Press.
Kosakowska-Berezecka N., M. Żadkowska, M. Gajewska, A. Wroczyńska, M. Znaniecka,  A manual for trainers: on course for work-life balance,Gdańsk University Press.
Żadkowska M., Para w praniu : codzienność, partnerstwo, obowiązki domowe,  Gdańsk

2015

Dowgiałło B. Ubieranie się jako forma uspołecznienia.  Wyd. UG, Gdańsk.
Kłonkowska A.M., K. Bojarska, K. Witek,  O płci od nowa: własna tożsamość oczami osób transpłciowych, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego.
Kossakowski R. (z D. Antonowicz, T. Szlendak) Aborygeni i konsumenci. O kibicowskiej wspólnocie komercjalizacji futbolu i stadionowym apartheidzie. IFIS PAN, Warszawa.
Kossakowski R. Where are the hooligans? Dimensions of football fandom in Poland. International Review for the Sociology of Sport.
A. Adamski, P. Krzywdziński, M. Majchrowski, P. Olejniczak, A. Peisert,  Socjologia światów wyobrażonych: fantastyka, gra, rekonstrukcja jako obszary transgresji, Pszczółki: Wydawnictwo Orbis Exterior
Rancew-Sikora D. Opowiadanie w społecznym układzie stołu. Analiza konwersacyjna spotkań rodzinnych. Studia Humanistyczne AGH nr 1
Rancew-Sikora D. Skowronek K. O (nie)zbędności opowiadania. Refleksje teoretyczno-krytyczne na temat badań narracyjnych i perspektywy storytelling. Studia Humanistyczne AGH nr 1
G.D. Stunża, R. Bomba, P. Siuda, K. Stachura,  Dwa zero czy zero? : blogi o tematyce kulturalnej a przemiany kultury uczestnictwa, Gdańsk: Instytut Kultury Miejskiej 
Wicenty D., Weryfikacja gdańskich dziennikarzy w stanie wojennym, Gdańsk : Instytut Pamięci Narodowej. Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

2014

Bachórz A., K. Stachura Socjologia kultury w obliczu "poszerzenia". W poszukiwaniu języka opisującego kulturę w transformacji. "Kultura Współczesna" nr 3
Bokiniec M. Human-Woman-Animal: contexts, paradoxes and ambivalences of the sexual politics of meat. "Miscellanea Anthropologica et Sociologica 26-40
Brosz M. Badanie jakościowe w warunkach niedoszacowania czasu - czyli o konieczności "podążania na skróty". Organizacja procesu badawczego pod kątem zastosowania komputerowego wsparcia analizy danych jakościowych. "Przegląd Socjologii Jakościowej" nr 2
Ciechorska-Kulesza K. Woda łączy? Woda dzieli? O realnych i metaforycznych mostach na Żuławach i Mierzei Wiślanej. "Kultura i Społeczeństwo" nr 2: 143-159
Dowgiałło B. Kąpiel jako praktyka społeczna i kulturowa. O odczuciach ciała poddawanego działaniu wody. "Kultura i Społeczeństwo" nr 2: 59-71
Horolets A. Finding one's way: recreational mobility of post-2004 Polish migrants in West Midlands, UK. "Leisure Studies" 1-14.
Horolets A. Konformizm, bunt, nostalgia. Turystyka niszowa z Polski do krajów byłego ZSRR. Universitas, Warszawa.
Kaczmarczyk M. Dlaczego potrzebujemy kontrkultury? Współczesne refleksje nad książką Theodore’a Roszaka The Making of a Counter Culture, „Stan Rzeczy” nr 2
Kaczmarczyk M. Socjologia jako alternatywa? Interpretacja Luhmannowskiej teorii ruchów społecznych. „Horyzonty polityki" nr 12
Kaczmarczyk M. Weberowska zasada wolności od sądów wartościujących. Interpretacja, „Stan Rzeczy” nr 1
Knera J. L. Michałowski Poszerzenie pola kultury - czym jest i gdzie go szukać. "Kultura Współczesna" nr 3
Kossakowski R. Medytacja i futbolowa gorączka. O potencjale, ograniczeniach i domknięciach autoetnografii. "Przegląd Socjologii Jakościowej" nr 3
Kossakowski R. Performans na trybunach. O kulturowo-dramaturgicznym aspekcie kibicowania. "Studia Humanistyczne AGH" nr 1
Kossakowski R (z D. Antonowicz, T. Szlendak, M. Sipińska-Małaszyńska) Stadiony piątej generacji jako "maszyny do życia". "Prakseologia" nr 155 
Kossakowski R. Stadiony piłkarskie - bezpieczne świątynie futbolu czy bastiony chuligaństwa? "Prace Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Gdańsku" t. 33
Kossakowski R. The cosmopolitan game? Contemporary football in the light of Urlich Beck's theory. "Kultura i Edukacja" nr 5
Kossakowski R., M. Krajewska Poławiacze krabów w uścisku popkultury - wokół narracji serialu dokumentalnego "Deadliest Catch". "Kultura i Społeczeństwo nr 2: 179-197
Mika B. Wielość i praca niematerialna. Krytyka propozycji Antonio Negriego i Michaela Hardta w kontekście gospodarki opartej na wiedzy. "Nowa Krytyka" nr 32
Mika B. Postkapitalizmy czykapitalizm 2.0? Pracownicy wiedzy w kapitalizmie kognitywnym. "Praktyka Teoretyczna" nr 1
Mika B. Dochód podstawowy i jegokonsekwencje dla świata pracy. "Praktyka Teoretyczna" nr 2
Mika B. Teoria klas a społeczeństwo ryzyka. "Prakseologia" nr 155
Peisert A. Problemy ewaluacji poradnictwa prawnego i obywatelskiego w Polsce. "Profilaktyka Społeczna i Resocjalizacja" t. 23
Rancew-Sikora D. Woda - o fragmentacji doświadczenia. "Kultura i Społeczeństwo" nr 2: 3-22
Stachura K. (z A. Piszek) Evernote: zastosowanie notatnika internetowego do badań jakościowych"Przegląd Socjologii Jakościowej" nr 2

2013

Bachórz A. Rosja w tekście i w doświadczeniu. Analiza współczesnych polskich relacji z podróży. Nomos, Kraków.
Dowgiałło B. Socjolog w szafie. Prezentacja techniki w badaniu ubierania się jako działania. "Przegląd Socjologii Jakościowej" 2013 tom 9 nr 2 
Kaczmarczyk M. Weberowska zasada wolności od sądów wartościujących„Stan Rzeczy” 2013 nr 5
Kaczmarczyk M. Nieposłuszeństwo obywatelskie a demokracja„Studia Socjologiczne” 2013 nr 1, 1-20
Kossakowski R. The cosmopolitan game? Contemporary football in the light of Ulrich Beck’s theory„Kultura i Edukacja” 2013, nr 7
Kossakowski R. Michałowski L. (red.) Sport, sportowcy, kibice. Perspektywa socjologiczna, Orbis Exterior 2013
Kossakowski R., K. Stachura, A. Strzałkowska, M. Żadkowska (red.) Futbol i cała reszta. Sport w perspektywie nauk społecznychOrbis Exterior 2013
Mika B. Capital or moral obligation? Trust and social capital in a sociological theory. W: Cultures of Trust, O. Kozlova, K. Izdebska (red.) Minerwa, Szczecin 2013, s. 99-118
Peisert A. Łubińska A. Werner K. Współcześni studenci w tradycyjnych zrzeszeniach: „Pomorania” i „Welecja”Orbis Exterior 2013
Peisert A. Poradnictwo prawne i obywatelskie wPolsce. Stan obecny i wizje przyszłości [red. wraz z T. Szimankiem, M. Waszakiem, i A. Winiarską], Warszawa, Wydawnictwo Instytutu Spraw Publicznych 2013
Rancew-Sikora D. Dyskurs i interakcja - problem trafnego wyboru kontekstu dointerpretacji rozmów„Przegląd Socjologii Jakościowej” 2013 t. 9 nr 1, 12-30
Rancew-Sikora D. Między faktem, wyobraźnią i refleksją. Parę uwag o wzajemnych relacjach socjologii i antropologii. „Przegląd Socjologii Jakościowej” 2013 t. 9 nr 3, s. 100-117
Rancew-Sikora D. C. Obracht-Prondzyński, M. Kaczmarczyk, P. Czekanowski (red.) O społecznym znaczeniu tożsamości, miejsca i czasu życia. Szkice socjologiczne i gerontologiczne, Księga dedykowana profesorowi Brunonowi Synakowi. Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie, Gdańsk 2013

2012

Bachórz A., O. Biezrukowa, L. Michałowski, W. Siemionow (red.) Dobrobyt społeczny młodzieży Sankt Petersburga i Gdańska, Sankt Petersburg: Wyd Skifia-print 2012
Ciechorska-Kulesza K., Obracht-Prondzyński C. Organizacje pozarządowe w Elblągu. Ludzie - działania - współpraca z samorządem. Wyd. EUH-E, Elbląg 2012.
"Miscellanea Anthropologica et Sociologica" 2012 nr 12.
Gajewska M., P. Pawliszak. Socjologiczna analiza symboli centralnych w procesach i praktykach społecznych. "Miscellanea Anthropologica et Sociologica" 2012 nr 13. 
Kossakowski RDharma na Zachodzie; historia przenikania się kultur. "Kultura i Historia" 2012 nr 21.
Kossakowski R. Duszący dym odpalonych rac. O wyzwaniach w etnografii subkultury kibiców piłkarskich. (współautorzy: D. Antonowicz, T. Szlendak) "Przegląd Socjologii Jakościowej" 2012 nr 3.
Kossakowski R. Piłkarz jako marka i peryferyjny kibic jako aborygen. O wybranych społecznych konsekwencjach komercjalizacji sportu. (współautorzy: D. Antonowicz, T. Szlendak). "Kultura i Społeczeństwo" nr 3.
Kossakowski R. Szlachetna ścieżka do transformacji umysłów i klas społecznych? Zapiski na marginesie Marksa i Buddy. "Miscellanea Anthropologica et Sociologica" 2012 nr 12.
Kuczyńska A., K. Stachura (red.) Pomiędzy realnością i wirtualnością. Internet i nowe technologie w życiu codziennym. Gdańsk-Warszawa, Wyd. Fundacja Ośrodek Badań i Analiz Społecznych, Warsztaty Analiz Socjologicznych 2012.
Obracht-Prondzyński C. Kultura regionalna Pomorza. Tożsamość – dziedzictwo – pamięć. W: A. Kolasa-Nowak, W. Misztal (red.) Społeczne światy wartości. Lublin 2012.
Obracht-Prondzyński C. (red.) Społeczność kaszubska w procesie przemian. Kultura – tożsamość – język. (z K. Kleiną) „Zeszyty Senackie” nr 12, Warszawa 2012.
Pawliszak P., D. Rancew-SikoraWprowadzenie do socjologicznej analizy dyskursu (SAD). „Studia Socjologiczne” 2012 nr 1.
Peisert A., M. Kotnarowski. Tradycje obywatelskie polskich regionów na modele partycypacji. [w:] Dyktat czy uczestnictwo? Diagnoza partycypacji publicznej w Polsce. Tom I. Warszawa 2012. http://www.decydujmyrazem.pl/publikacje/decydujmy_razem_/diagnoza_partycypacji_t_I.html
Rancew-Sikora D., P. Pawliszak (red. numeru tematycznego) Kontekst społeczny i władza w socjologicznej analizie dyskursu. „Studia Socjologiczne” 2012 nr 1
Rancew-Sikora D. W poszukiwaniu społecznej koncepcji depresji. "Studia Socjologiczne" 2012 nr 3.
Żadkowska M. Para w praniu. O współczesnej rodzinie i codziennych czynnościach w socjologii Jeana-Claude'a Kaufmanna. „Studia Socjologiczne” 2012 nr 2 .

 

2011

Ciechorska-Kulesza K., P. Łuczeczko, R. Kossakowski (red.) Kultura Solidarności. Socjologiczno-antropologiczne analizy kulturowego dziedzictwa "Solidarności". Wyd. Orbis Exterior, Pszczółki 2011.
Ciechorska-Kulesza K. Przeszłość odszukiwana, odkrywana, konsumowana. Współczesny obraz lokalnej pamięci zbiorowej. W: E. Nieroba (red.) Targowisko przeszłości. Społeczne konsekwencje popkulturowych sposobów opowiadania o świecie minionym. Wyd. Bel Studio, Warszawa 2011. 
Dowgiałło B., Żadkowska M. Kościół św. Jana i Bazylika Mariacka w przestrzeni symbolicznej Gdańska. W: L. Michałowski (red.) Gdański fenomen. Warszawa 2011. 
Kossakowski R. Budda w kulturze konsumpcji. Rzecz o spotkaniu Wschodu z Zachodem. Wyd. Marszałek, Toruń 2011.
Kossakowski R. Ostatni bastion antykonsumeryzmu? Kibice industrialni w dobie komercjalizacji sportu. (współautorzy: D. Antonowicz, T. Szlendak). "Studia Socjologiczne" 2011 nr 3.
Kossakowski R. Uprzedmiotowione i obrandowane; dzieci w kulturze towarów. "Teraźniejszość; Człowiek; Edukacja" 2011 nr 1. 
Michałowski L. Gdański fenomen. Próba naukowej interpretacji. Scholar, Warszawa 2011. 
Obracht-Prondzyński C. Dilemmas of Modern Kashubian Identity and Culture. W: C. Obracht-Prondzyński, T. Wicherkiewicz (red.) The Kashubs: Past and Present.Oxford, Bern, Berlin, Bruxelles, Frankfurt am Main, New York, Wien, 2011. Series: Nationalisms across the Globe, Vol. 2. 
Obracht-Prondzyński C.Gdański fenomen jako wyzwanie badawcze. W: L. Michałowski (red.) Gdański fenomen. Scholar, Warszawa 2011. 
Obracht-Prondzyński C., Stachura K. Show czy szok? Media w społecznym i kulturowym krajobrazie epoki ponowoczesnej. W: P. Kowalski, S. Zagórski (red.) Media wolne czy bezwolne? Łomża 2011. 
Peisert A., Stachura K. Partycypacja jako wynik rozwoju technik komunikowania i zmian charakteru sfery publicznej. W: A. Olech (red.). Partycypacja publiczna. O uczestnictwie obywateli w życiu wspólnoty lokalnej. Wyd. Instytut Spraw Publicznych, Warszawa 2011.
Rancew-Sikora D. Lokalność czy ulokalnienie spraw morza na przykładzie sytuacji tradycyjnych i samorządnych społeczności rybackich. W: K. Ciechorska-Kulesza, R. Kossakowski, P. Łuczeczko (red.) Kultura solidarności.Pszczółki 2011. 
Żadkowska M. Mąż uczniem żony. O podziale obowiązków domowych na podstawie socjologii pary Jeana-Claude`a Kaufmanna. W: M. Świątkiewicz-Mosny (red.) Rodzina – kondycja i przemiany. Wyd. Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2011.

 

2010 

Ciechorska-Kulesza K. Przywracanie pamięci miasta. Przypadek elbląskiej starówki. W:  L. Michałowski, D. Rancew-Sikora, A. Bachórz (red.) Miasto nie-miasto. Refleksje o mieście jako społeczno-kulturowej hybrydzie. Gdańsk, Wyd. Uniwersytetu Gdańskiego 2010. 
Dowgiałło B., Burska A. Polish urban dress  from communist to postcommunist times. W: Encyclopedia of World Dress and Fashion. Berg Publishing, Londyn 2010.
Dowgiałło B. Homo Eligens, Homo Egens, Homo Ludens: społeczny subświat peweksiar. W: R. Gliński, A. Kościański (red.) Siciński. Socjologia. Społeczeństwo obywatelskie, kultura, studia nad przyszłością.  Wydawnictwo IFiS PAN, Warszawa 2010. 
Kossakowski R. Diamentowa Droga; wspólnota religijna wświecie duchowości refleksyjnej. Nomos, Kraków 2010.
Kossakowski R. Nie wszystko jest na sprzedaż? Paradoksy komercjalizacji współczesnego sportu. W: M. Karaś (red.). Kibicowanie jako uniwersalny język. Sendsport, Żelechów 2010.
Kossakowski R. "Płynna" tożsamość jako szansa; perspektywa religijna. W: K. Konecki, A. Kacperczyk (red.). Procesy tożsamościowe. Symboliczno-interakcyjny wymiar konstruowania ładu i nieładu społecznego. Wyd. Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2010.
Michałowski, L., D. Rancew-Sikora, A. Bachórz (red.) Miasto nie-miasto. Refleksje o mieście jako społeczno-kulturowej hybrydzie. Gdańsk, Wyd. Uniwersytetu Gdańskiego 2010.
Michałowski L., K. Stachura, P. Zbieranek (red.) Młodzi w kulturze. Gdańsk, Wyd. Uniwersytetu Gdańskiego 2010. 
Obracht-Prondzyński C. Społeczność kaszubska. W: S. Dudra, B. Nitschke (red.) Mniejszości narodowe i etniczne w Polsce po II wojnie światowej. Nomos,  Kraków 2010.
Obracht-Prondzyński C. Stosunki etniczne na Pomorzu – uwarunkowania i kontekst współczesny. „Studia Socjologiczne” 2010 nr 3.
Rancew-Sikora D. Procedury zaznaczania i przekraczania granic gatunku ludzkiego w opowieściach miłośników zwierząt. W: K. Konecki, A. Kacperczyk (red.) Procesy tożsamościowe. Symboliczno-interakcyjny wymiar konstruowania ładu i nieładu społecznego, Wyd. Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2010.
Rancew-Sikora D. Czy współczesne łowiectwo jest społeczną technologią? W: J. Mucha (red.) Nie tylko Internet. Nowe media, przyroda i „technologie społeczne” a praktyki kulturowe. Nomos, Kraków 2010.
Rancew-Sikora D. Społeczne i symboliczne znaczenie morza. „Studia Socjologiczne” 2010 nr 3.
Stachura K. Sieciowa (nie)codzienność. Antropologiczne konteksty (nie)korzystania z Internetu. W: J. Mucha (red.). Nie tylko Internet. Nowe media, przyroda i „technologie społeczne” a praktyki kulturowe. Wyd. Nomos, Kraków 2010.
Stachura K. Sieciowe percepcje. Sposoby postrzegania internetu i wzajemne wizerunki użytkowników i nie-użytkowników. „Nowe Media” 2010 nr 1.
Stachura K. (red.) W sieci i poza siecią. Typologia relacji i strategie przystosowawcze wokół cyberprzestrzeni. Gdańsk, Wyd. Uniwersytetu Gdańskiego 2010.
Żadkowska M. Washing machine and dishwasher: towards the cultural transformation of a household. W: J. Mucha, K. Leszczyńska (red.) Society, Culture and Technology at the Dawn of the 21st Century. Cambridge Scholars Publishing, Cambridge 2010.

 

2009

Ciechorska-Kulesza K. Nowo tworzone tradycje Elbląga i Żuław Wiślanych. W:  D. Rancew-Sikora, G. Woroniecka, C. Obracht-Prondzyński (red.) Kreacje i nostalgie. Warszawa  2009.
Kossakowski R. Liminalność i oświecenie; medytacja buddyjska w świetle antropologii Victora W. Tunera. "Przegląd Religioznawczy" 2009 nr 3.
Kaczorek M., K. Stachura (red.) Przemiany seksualności. Gdańsk, Wyd. Uniwersytetu Gdańskiego 2009.
Kossakowski R. Ze Wschodu na Zachód; Bez powrotu. Rzecz o migracji religii. "Migracje i Społeczeństwo" 2009 nr 14.
Obracht-Prondzyński C. Bytów – opowieść o ziemi i ludziach. Bütow – Geschichte von Land und Menschen. Bytów – a tale of the land and its people, Urząd Miejski w Bytowie, Bytów 2009 (współautor Kazimierz Rolbiecki). 
Obracht-Prondzyński C. Kaszubi a Gdańsk. Kaszubi w Gdańsku, Instytut Kaszubski, Gdańsk 2009 (współautorzy: J. Borzyszkowski, K. Kulikowska).
Rancew-Sikora D. „Poznajesz mnie? Nic się nie zmieniłeś”: Jak zaczyna się rozmowa z osobą dawno niewidzianą. W: S. Rudnicki, J. Stypińska, K. Wojnicka (red.) Społeczeństwo i codzienność. W stronę nowej socjologii? Wyd. Akademickie i Profesjonalne, Warszawa 2009.
Rancew-Sikora D. (red.) Podróż i miejsce w perspektywie antropologicznej. Wyd. Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2009.
Rancew-Sikora D., G. Woroniecka i C. Obracht-Prondzyński (red.). Kreacje i nostalgie. Antropologiczne spojrzenie na tradycje w nowoczesnych kontekstach. Polskie Towarzystwo Socjologiczne, Warszawa  2009.
Żadkowska M. Razem tam i (niekoniecznie) z powrotem: o damsko–męskich podróżach ekstremalnych. W: D. Rancew-Sikora (red.) Podróż i miejsce w perspektywie antropologicznej. Gdańsk 2009.
Żadkowska M. O pułapkach tradycji podczas przygotowań do świąt wielkanocnych W: D. Rancew-Sikora, G. Woroniecka, C. Obracht-Prondzyński (red.) Kreacje i nostalgie.  Warszawa 2009.

 

2008 

Ciechorska-Kulesza K. Polacy, Polonia czy Amerykanie Polskiego pochodzenia? – „nowa etniczność” młodych przedstawicieli Polonii Południowej Kalifornii. „Przegląd Polonijny” zeszyt 1-2/2008
Dębski M., Stachura K. (red.) Oblicza bezdomności. Gdańsk, Wyd. Uniwersytetu Gdańskiego 2008 
Dowgiałło B., Żadkowska M.  Gotteshauser sind keine Museen. Symbolkirchen in Szczecin und Gdańsk aus der Perspektive der Kirhenbesucher. W: W. Grunberg, A. Honer (red.)Wie roter Berstein Backsteinkirchen von Kiel bis Kalingrad. Ihre Kraft in zeiten religiser und politischer Umbruche. Wyd. Dolling und Galitz Verlag, Hamburg 2008.
Dowgiałło B. Moda a tożsamość. W: M. Kempny, G. Woroniecka, P. Załęcki (red.) Tożsamość i przynależność. O współczesnych przemianach identyfikacji kulturowych w Polsce i w Europie. Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń 2008.
Kossakowski R. Między dramaturgią a totalnością; call center w zwierciadle socjologii Ervinga Goffmana. "Studia Socjologiczne" 2008 nr 1.
Kossakowski R. Symulowanie rzeczywistości. Szkic o konsumpcji i trudach życia. "Media; Kultura; Społeczeństwo" 2008 nr 3.
Obracht-Prondzyński C. Kaszubskich pamiątek skarbnice. O muzeach na Kaszubach – ich dziejach, twórcach i  funkcjach społecznych, Instytut Kaszubski, Gdańsk 2008.
Obracht-Prondzyński C. (red.) Tradycje gdańskiej humanistyki, (z J. Borzyszkowskim), Instytut Kaszubski, Gdańsk 2008. 
Rancew-Sikora D. Analiza dyskursu jako metoda badania działań społecznych. W: M. Nowak i M. Nowosielski (red.): Jak badać społeczeństwo obywatelskie? Doświadczenia praktyków, Wyd.UAM, Poznań 2008.

 

2007 

Dowgiałło B. Moda w mieszkaniu. W: G. Woroniecka (red.) Co znaczy mieszkać. Szkice antropologiczne. Trio, Warszawa 2007.
Dowgiałło B. W lumpeksie z Mary Douglas. Energia odpadków. „ Kultura Współczesna” 2007 nr 4.
Dowgiałło B. Kategoria gustu nieuprawnionego na przykładzie analizy pola semantycznego terminu „wieśniak” . W: B. Bykowska, A. Kwaśniewska, M. Mazurek (red.) Obrazy społeczeństwa. Wybrane aspekty polskiej rzeczywistości społecznej. Wyd. Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2007.
Kossakowski R. Demokratyzacja, emancypacja, psychologizacja; buddyzm w spotkaniu z Zachodem. "Przegląd Religioznawczy" 2007 nr 4.
Kossakowski R. Hiperbiesiada; konsumpcyjna utopia przed telewizorem. "Łódzkie Studia Etnograficzne" 2007 Tom XLVI.
Kossakowski R. Liminalność pośród mgły. O modzie na refleksyjną duchowość. W: T. Szlendak, K. Pietrowicz (red.). Rozkoszna zaraza. O rządach mody i kulturze konsumpcji. Wyd. Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2007.
Kossakowski R. Mobilizacja Dharmy; wspólnota buddyjska jako ruch społeczny. "Przegląd Religioznawczy" 2007 nr 3.
Kossakowski R. O serialach, co ściskają za serce i rodzą tęsknoty... "Odra" 2007 nr 12. 
Obracht-Prondzyński C. Kaszubi: „inni swoi”, czyli o problemie bycia „normalnym Polakiem”. W: M. Głowacka-Grajper, E. Nowicka (red.) Jak się dzielimy i co nas łączy. Przemiany wartości i więzi we współczesnym społeczeństwie polskim. Nomos, Kraków 2007. 
Obracht-Prondzyński C. (red.)  Kim są Kaszubi? Nowe tendencje w badaniach społecznych, Instytut Kaszubski, Gdańsk 2007. 
Obracht-Prondzyński C. Ludzie Czerska XIX i XX wieku. Instytut Kaszubski, Ośrodek Kultury w Czersku, Gdańsk-Czersk 2007 (współautor J. Borzyszkowski). 
Obracht-Prondzyński C. Między kulturą a polityką. Przypadek Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego. W: J. Kurczewski (red.) Lokalne wzory kultury politycznej. Trio, Warszawa 2007. 
Obracht-Prondzyński C. The Kashubs Today. Culture – Language – Identity. Instytut Kaszubski, Gdańsk 2007.
Rancew-Sikora D. Analiza konwersacyjna jako metoda badania rozmów codziennych. Trio, Warszawa 2007.
Rancew-Sikora D. Dom estetyczny jako dom indywidualny. W: G. Woroniecka (red.) Co znaczy mieszkać. Szkice antropologiczne. Trio, Warszawa 2007.
Rancew-Sikora D. „Wakacje nad morzem, sprzedam” - kilka uwag o specyfice gospodarowania i konsumowania w kurorcie nadbałtyckim na przykładzie Władysławowa. W: J. Mucha, M. Nawojczyk, G. Woroniecka (red.) Kultura i gospodarka. Ku antropologii życia gospodarczego we współczesnej Polsce. Śląskie Wyd. Naukowe, Tychy 2007.
 

2006

Ciechorska-Kulesza K. "Just ride and feel free" - rower w kulturze bajkerów. "Ikonosfera; studia z antropologii i socjologii obrazu" 2006 nr 1. 
Kossakowski R. Dordże i dzwonek. Buddyjska symbolika i obrazy oświecenia. "Ikonosfera; studia z antropologii i socjologii obrazu" 2006 nr 1. 
Kossakowski R. Umysł i życie; rzecz o pewnym dialogu dla zdrowia emocjonalnego. "Kultura i Społeczeństwo" 2006 nr 1-2. 
Obracht-Prondzyński C. Kaszubi ziem „dawnych” i „nowych” – bilans z perspektywy sześćdziesięciolecia. W: A. Sakson (red.) Ziemie Odzyskane / Ziemie Zachodnie i Północne 1945-2005. Poznań 2006. 
Obracht-Prondzyński C. Mniejszości narodowe na Pomorzu Gdańskim. W: J. Kurczewska (red.) Oblicza lokalności. Różnorodność miejsc i czasu. IFiS PAN, Warszawa 2006. 
Obracht-Prondzyński C.  Polska jako kraj wielosąsiedzki. W: W. Pawluczuk (red.) Polska i jej sąsiedzi, Łomża 2006. 
Obracht-Prondzyński C. Zjednoczeni w idei. Pięćdziesiąt lat działalności Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego (1956-2006). ZG ZKP, Gdańsk 2006.

 

2005

Kossakowski R. Nadzorować i ...; studium przypadku call center w perspektywie koncepcji Michela Foucaulta. "Humanizacja Pracy" 2005 nr 3. 
Obracht-Prondzyński C. Między samouwielbieniem a samoumartwieniem, czyli w krainie paradoksów W: P. Kowalski (red.) Polacy o sobie. Łomża 2005. 
Obracht-Prondzyński C. Mniejszości narodowe i etniczne w nowym społeczeństwie europejskim. W: D. Rucińska. H. Horbaczewski (red.) Gospodarka i społeczeństwo w europejskiej perspektywie. Elbląg 2005.
Obracht-Prondzyński C. Ziemie Zachodnie i Północne – spojrzenie z pomorskiego podwórka. „Przegląd Zachodni” 2005 nr 3. 
Rancew-Sikora D. Negocjacje polityczne: między działaniem jednostek a relacjami strukturalnymi. „Studia Socjologiczne” 2005 nr 1.
Rancew-Sikora D.Conflict in the Polish Ecological Discourse. Textual Analysis. “Sociology: Theory, Methods, Marketing” 2005 nr 2.
1 komentarz: