O nas

Dorota Rancew-Sikora 
Zainteresowania badawcze 
Współczesne teorie socjologiczne, analiza konwersacyjna i analiza dyskursu. Antropologia społeczna, socjologia interakcji oraz małych grup. Relacja człowiek-przyroda. Badania jakościowe.
Karolina Ciechorska-Kulesza
Zainteresowania badawcze
Socjologia regionu i społeczności lokalnych. 
Przemiany tożsamościowe społeczności postmigracyjnych Ziem Północnych (Żuław, Mierzei Wiślanej, Powiśla,Warmii). 
III sektor, media obywatelskie, lokalne elity.

Agata Bachórz
Zainteresowania badawcze
Socjologia i antropologia podróży.
Kulturowe obrazy Rosji.
Perspektywa postkolonialna w badaniach społecznych.
Kulinaria jako przedmiot zainteresowania antropologii.

Badania uczestnictwa w kulturze.


Bogna Dowgiałło
Zainteresowania badawcze
Socjologia życia prywatnego (praktyki cielesne, emocje, 
relacje intymne, historie życia).  
Socjologia jakościowa (metody i teoria).

Lesław Michałowski
Zainteresowania badawcze 
Socjologia miasta, studia kulturowe, socjologia wizualna. 
Pamięć miasta, doświadczanie miasta.
Badania uczestnictwa w kulturze.

Piotr Pawliszak
Zainteresowania badawcze
Socjologiczna analiza dyskursu, ruchy społeczne, socjologia wiedzy, spory o GMO Publikacje
Socjologia relacyjna. Współczesne teorie socjologiczne.

Magda Żadkowska
Zainteresowania badawcze
Studia nad płcią kulturową, Socjologia życia codziennego, Socjologia rodziny i pary, Work Life Balance - godzenie życia zawodowego i domowego przez kobiety i mężczyzn, Zarządzanie różnorodnością w miejscu pracy. Socjologia pary Jean-Claude Kaufmanna
Socjologia procesów migracyjnych Publikacje

Michał Kaczmarczyk
Zainteresowania badawcze
Teorie socjologiczne, nieposłuszeństwo obywatelskie, socjologia dialogu.
Anna Horolets
Zainteresowania badawcze
Socjologia i antropologia podróży i migracji, badanie czasu wolnego, analiza dyskursu.
Publikacje


Cezary Obracht-Prondzyński
Zainteresowania badawcze
Kaszuby, Pomorze, demokracja lokalna, historia regionu, muzealnictwo, antropologia, socjologia etniczności 

Arek Peisert
Zainteresowania badawcze
Badanie form partycypacji obywatelskiej. Rozwój społeczeństwa
obywatelskiego. Procesy modernizacji XIX-XXI w. Proces cywilizowania
Norberta Eliasa. Historyczno-społeczne zróżnicowanie regionalne.


Radek Kossakowski
Zainteresowania badawcze
Socjologia sportu, ze szczególnym uwzględnieniem (globalnego) fenomenu futbolu, a także kultury kibicowania. 
Badanie asymilacji buddyzmu w kulturze zachodniej. Publikacje

Krzysztof Stachura
Zainteresowania badawcze 
Socjologia Internetu. Antropologia nowych technologii. Metodologia prowadzenia badań online. Socjologia życia prywatnego. Partycypacja społeczna. Badania uczestnictwa w kulturze. Publikacje

Magda Gajewska
Zainteresowania badawcze
Rytuały i zwyczaje pogrzebowe.Transgresywne momenty biografii. Wzory położnicze, doświadczenie narodzin i porodu z perspektywy socjologii wiedzy i antropologii, społeczne i kulturowe znaczenia kobiecego ciała w ciąży, w trakcie porodu i postpartum. Konie jako element kultury i praktyk społecznych.

Bartosz Mika
Zainteresowania badawcze
Absolwent i doktor socjologii UAM. Socjologia gospodarki, zróżnicowanie społeczne i  konflikt społeczny. Internet i nowoczesne technologie.  
Publikacje
Maciej Dębski
Zainteresowania badawcze
Wychodzenie z bezdomności. Problemy społeczne. Religijność. Uzależnienia, między innymi od urządzeń mobilnych i internetu.


  
Paweł Łuczeczko
Zainteresowania badawcze 
Antropologia współczesności, historia socjologii polskiej, związki socjologii z naukami antropologicznymi. 
Wojciech Zieliński
..dla filozofów nie jestem filozofem, bo socjologizuję, a dla socjologów nie jestem socjologiem, bo filozofuję...  Strona prywatna

Ela Kolasińska
Zainteresowania: Socjologia gospodarki, socjologia pracy i organizacji, kapitał społeczny, kapitał ludzki.

Maciej Wojciechowski
Przychodzę na środowe spotkania z wydziału prawa korzystając z socjologów gościnności, bo bywa, że podczas nich "wydarza się" (cytując Jarka Jendzę) uniwersytet.

Zainteresowania badawcze to głównie: analityczna teoria prawa, w szczególności problematyka wykładni i stosowania prawa. Poza tym: pewność prawa, jego obiektywność, argumentacja prawnicza, filozofia moralności. Tutaj jest moja wydziałowa strona pracownicza.


1 komentarz: