4 grudnia 2012

Nowe drogi w antropologii współczesności - programDla zainteresowanych zamieszczamy program ogólnopolskiej konferencji naukowej Nowe drogi antropologii współczesności, która odbędzie się w Gdańsku na Wydziale Nauk Społecznych UG, 12-13 grudnia 2012 r. Zapraszamy!

Dzień pierwszy (12 grudnia 2012)

10:00 Uroczyste otwarcie konferencji
10:15-11:15 Aula S204
Wykład inauguracyjny prof. dr hab. Barbara Fatyga
Nowe drogi, steczki i autostrady antropologii współczesności - stare nieporozumienia, błędy i braki
11:15-11:30 – przerwa kawowa
11:30-14:00 – sesja I
 Sala Obrad Rady Wydziału
Antropologizacja literatury – literaturyzacja antropologii


dr hab., prof. DSW Mirosława Dziemianowicz (Dolnośląska Szkoła Wyższa we Wrocławiu) - Opowiedz mi swoją historię. Narracje w nauce i literaturze

dr hab., prof. SWPS Mariusz Czubaj (SWPS Warszawa) - Dzikość tekstu. Od antropologii do literatury i znów ku antropologii

mgr Kamila Zacharuk (Uniwersytet Warszawski) - Publicystyka a źródła danych antropologa. O wzajemnym przenikaniu się nauki z literaturą

dr Marcin Kępiński (Uniwersytet Łódzki) - Dlaczego wojna? Antropologia, literatura, pamięć

mgr Magdalena Pietrewicz (Uniwersytet Wrocławski) - Etnografia performatywna, czyli łączenie etnografii i teatru na przykładzie działań Ośrodka Nowy Świat w Legnicy

dr Katarzyna Majbroda (Uniwersytet Wrocławski) - Współczesna antropologia społeczno-kulturowa w optyce literary turn.
11:30-14:00 – sesja II
Aula S204
Interdyscyplinarne romanse antropologii współczesności (medioznawstwo, architektura, marketing, sztuka, pedagogika, historia)

prof. dr hab. Wiesław Godzic (SWPS Warszawa) - Kuba – maski i twarze celebryty w roli antycelebryty

mgr Monika Zawadzka (Akademia Sztuk Pięknych w Gdańsku) – Gesty ulicy – pomiędzy architekturą a antropologią

mgr Paweł Balewski (Katolicki Uniwersytet Lubelski) – Nowy obszar etnografii – badania marketingowe

dr Marcin Boryczko (Uniwersytet Gdański) - Edukacja jako współczesna socjalizacja w kosmologie społeczne - krytyczna etnografia edukacyjna

dr Krzysztof Piątkowski (Uniwersytet Wrocławski) - Antropologia współczesności a współczesna sztuka. Projekt antropologii sztuki

dr hab. Wojciech Piasek, dr Rafał Kleśta-Nawrocki (UMK w Toruniu) - Współczesność już była, historia jeszcze nie - antropologia i historia w badaniach współczesności
+
Prezentacja drugiego tomu „Rocznika Antropologii Historii" (2012, nr 1) Antropologia współczesności - Historia współczesności
14:00-14:45 – przerwa kawowa/obiadowa
14:45-17:30 - sesja III
Aula S204
Antropologia współczesności – nauka zaangażowana, nauka stosowana

dr Monika Baer (Uniwersytet Wrocławski) – Antropologia, współczesność, zaangażowanie

mgr Kamil Pietrowiak (Uniwersytet Wrocławski) - Etnografia oparta na współpracy – szanse i ograniczenia

mgr Michał Rauszer (Uniwersytet Śląski) - Bądźmy realistami - żądajmy niemożliwego. Kulturowa praxis i antropologiczna krytyka.

dr Krystyna Piątkowska (Uniwersytet Łódzki) - Od technik męskiego uwodzenia, przez mowę nienawiści, po raporty o stanie  kultury. Antropologia współczesności - zaangażowana nauka stosowana

dr Aleksandra Wierucka (Uniwersytet Gdański) – Edukacja tubylcza jako narzędzie podtrzymywania tożsamości kulturowej

mgr Andrzej Leśniewski (UAM w Poznaniu) – Determinanty współczesnej polityki kulturalnej kraju

dr Agata Bachórz (Uniwersytet Gdański) - Pomiędzy banałem a „wojnami tożsamościowymi”. (A)polityczność pytań antropologii współczesności na przykładzie refleksji nad podróżowaniem i turystyką
14:45-17:30 - sesja IV
Sala C211-212
Metody badawcze w antropologii współczesności

dr hab., prof. UG Dorota Rancew-Sikora (Uniwersytet Gdański) – Niepamięć i wstyd: Co zrobić z historią, której ludzie nie znają?

dr Iwona A. Oliwińska (Uniwersytet Warszawski) – Rola doznań pozaintelektualnych badacza w badaniach terenowych

mgr Marcelina Jakimowicz (Uniwersytet Wrocławski) - Doświadczenie, pamięć i „wielka historia”... Nowy romans antropologii z historią czy może antropologia doświadczenia?

mgr Anna Kapusta (Uniwersytet Jagielloński) - Trauma w terenie. Zagadnienie wywiadu posttraumatycznego

mgr Anna Deredas (Uniwersytet Łódzki) - Uczestnictwo w świecie Innego – nowoczesna kategoria czy powrót do źródeł?

mgr Ewelina Anna Warumzer (Uniwersytet Jagielloński) - Współczesne przemiany w sposobach doboru partnera i w scenariuszach pierwszej randki. Historie mówione jako źródło informacji dla antropologii miłości

dr Jacek Mianowski (Uniwersytet Gdański) – Antropologiczne i kulturowe korelaty jakości

14:45-17:30 - sesja V
Sala D303
Obyczajowość i codzienność

dr hab., prof. UMK Piotr Błajet (UMK w Toruniu) - Sport jako doświadczenie inicjacyjne w stylu szamańskim. Paleolityczne źródła sportu

dr Grzegorz Błahut (Uniwersytet Śląski) - Pieniądze a kultura – znaczenie i praktyki magiczne

Ewa Majdecka (Uniwersytet Warszawski) - Niekupowanie – nowy sposób na konsumpcję czy miejska gra?

dr Bogna Dowgiałło (Uniwersytet Gdański) - Nic tak nie cieszy jak nieszczęście innych: o schadenfreude w życiu codziennym

mgr Sylwester Graczkowski (Polska Akademia Nauk) – Kultura robotnicza w wieku informacji

mgr Dorota Dolata (UAM w Poznaniu) - Jak badać antykwariuszy? Antropologia współczesnego rynku sztuki i antyków w Polsce


18:30 – BANKIET DLA GOŚCI KONFERENCJI
Siedziba Instytutu Kultury Miejskiej na Długim Targu,
nieopodal fontanny Neptuna
19:30
TRÓJWIEJSKA POTAŃCÓWKA
ZAGRAJĄ POSZUKIWACZE ZAGINIONEGO RULONU I KAPELA PRZEWŁOCKIEGO
nad zabawą czuwa Stowarzyszenie „Trójwiejska”
Siedziba Instytutu Kultury Miejskiej na Długim Targu,
nieopodal fontanny Neptuna
Dzień drugi (13 grudnia 2012)
9:00-11:15 – sesja VI
Aula S204
Metanarracje, czyli krytyka antropologii współczesności

dr hab. Dariusz Czaja (Uniwersytet Jagielloński) - Antropologia i współczesność. Niewczesne rozważania

dr Konrad Górny (Uniwersytet Wrocławski)  - Antropologia: współczesności  czy kultury?

mgr Marzena Miśków (Uniwersytet Opolski) - Antropologia – (nie)pewnie w stronę przyszłości

dr hab. Janusz Barański (Uniwersytet Jagielloński) - Antropologia współczesności, antropologia kultury… - czyli polska antropologia na manowcach

dr hab. Marcin Brocki (Uniwersytet Jagielloński) - Przeciw  „Antropologii współczesności“

dr Paweł Łuczeczko (Uniwersytet Gdański) – Obrona antropologii współczesności
9:00-11:15 – sesja VII
 Sala Obrad Rady Wydziału
Antropologia współczesności – z badań terenowych, cz. 1

dr Andrzej Stachowiak (Uniwersytet Gdański) – Antropologia kultury wsi polskiej XXI w.

dr Paweł Schmidt (Uniwersytet Łódzki) - Badanie nowoczesnej lokalności – czyli po co komu kultura ludowa?

mgr Katarzyna Wójcikowska (Uniwersytet Warszawski) Homecomer czy newcomer? Konfrontacja z ojczyzną w doświadczeniu biograficznym młodych polskich migrantów powrotnych drugiego pokolenia.

Kaja Rożdżyńska-Stańczak (Uniwersytet Warszawski) - „Ty chcesz 50zł, ja Ci dam 20 i mów mi wuju“ - refleksje z badań terenowych Bazaru Staroci na warszawskim Kole

mgr Janusz Chajęcki  (Akademia Leona Koźmińskiego) - Męskość i kobiecość jako regionalny wymiar kulturowy w wybranych   obszarach Polski

dr hab., prof. KPSW Sławomir Tecław (KPSW w Bydgoszczy) - Współczesne organizacje i kultury: od socjologii ku antropologii. Komunikat z badań
11:15-11:30 – przerwa kawowa
11:30-14:00 – sesja VIII
Aula S204
Antropologia współczesności w światach wirtualnych

prof. dr hab. Andrzej Radomski (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie) - Antropologia 2.0

dr Piotr Cichocki (Uniwersytet Warszawski) - Cyfrowe przestrzenie praktyk kulturowych. Ograniczenia i szanse dla antropologii

dr hab. prof. UMK Krzysztof Olechnicki (UMK w Toruniu) - Nowy czas kultury. Karnawalizacja  i budowanie wirtualnych subświatów jako dominujące wzory nowych praktyk kulturalnych Polaków

Iwona Piaskowska (UAM w Poznaniu) - Antropolog w wirtualnym świecie. Definiowanie terenu we współczesnych badaniach antropologicznych

mgr Michalina Rutka (Uniwersytet Gdański) - Praktyki tożsamościowe w społeczności miau.pl

dr Noemi Modnicka, dr Ewa Jagiełło (Uniwersytet Łódzki) - Etyczny wymiar antropologicznych badań w Internecie
11:30-14:00 – sesja IX
 Sala Obrad Rady Wydziału
Antropologia współczesności – z badań terenowych, cz. 2

dr Karolina Marcinkowska (Uniwersytet Warszawski) - Badanie/pisanie postkolonialne: problematyka badań nad synkretyczną kulturą miejską w Afryce

mgr Agnieszka Radziwinowiczówna (Uniwersytet Warszawski) - Meksykańska moda na gangi, czyli o tym, jak subkultury przekraczają granice

dr Beata Wasilewska-Klamka (Uniwersytet Łódzki) - Społeczność żydowska w Łodzi po 1945 roku. Pokolenia

dr Zuzanna Grębecka (Uniwersytet Warszawski) – Między swojskością a obcością – o antropologii komunizmu

mgr Blanka Rzewuska (Uniwersytet Warszawski) - Wirtualny i nie tylko świat forum fanklubu muzycznego w oczach antropologa – na przykładzie fanklubów zespołów Queen i Sabaton

mgr Agnieszka Schilling (UAM Poznań) - Ikonografia współczesnych subkultur młodzieżowych. Badania wizualne (POSTER)

14:00-14:30 - przerwa kawowa/obiadowa
14:30-16:30 sesja X
Aula S207
Antropologia współczesności
a folklor współczesny

dr hab. prof. ATH Dionizjusz Czubala (Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej) - Folklorystyka antropologiczna. Rozważania nad współczesna legendą miejską

dr hab. Piotr Grochowski (UMK w Toruniu) - Współczesna folklorystyka i badania komunikacji internetowej

Magdalena Toboła-Feliks (Uniwersytet Śląski) – Etnodesign predykatem współczesnego folkloru

dr Tomasz Rokosz (Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach) - Od obrzędu do festynu. Uwagi o współczesnym świętowaniu letniego przesilenia

dr Magdalena Kamińska (UAM w Poznaniu) - Co ja rzondze? Photoshoplore jako praktyka społeczno-krytyczna

dr Monika Bokiniec (Uniwersytet Gdański) - Przygody dowcipu w świecie antropologii: od żartów jako formy rytuału do dowcipu jako sytuacji społecznej
14:30-16:30 sesja XI
Sala D303
Antropologia współczesności - ku nowym teoriom, ku nowym paradygmatom...

prof. dr hab. Izabella Bukraba-Rylska (PAN) - Zmiana paradygmatu: od egocefalocentryzmu do noskorpocyrkularyzmu

mgr Katarzyna Wala (Uniwersytet Wrocławski) – Co w trawie piszczy? Od antropologicznych badań nad zmysłami do sensorycznej antropologii

mgr Monika Popow (Uniwersytet Gdański) – Antropologia wobec posthumanizmu

mgr Luiza Philips (UAM w Poznaniu) - Wykorzystanie teorii postsekularnych w badaniach współczesnych form religii

dr Magdalena Gajewska, dr Piotr Pawliszak (Uniwersytet Gdański) - Synteza teorii kulturowej i teorii działania komunikacyjnego jako perspektywa umożliwiająca hermeneutyczną, krytyczną i zobiektywizowaną analizę  konfliktów technologicznych w społeczeństwach nowoczesnych. Zastosowanie do analizy percepcji porodów do wody i genetycznie zmodyfikowanej żywności

16:30 (Aula S207) – zakończenie konferencji i pożegnanie uczestników

4 komentarze:

 1. Odpowiedzi
  1. Nie zauważyłam, że się nie skopiował. Dziękuję. Już dodałam.
   D.

   Usuń
 2. Szkoda ze jest tyle bloków na raz. Dwa to jeszcze-jeszcze, ale trzy to już przesada tym bardziej,że kazdy interesujjący :(

  OdpowiedzUsuń
 3. Niestety niewiele słyszałam, ale bardzo ciekawe było dla mnie wystąpienie Marceliny Jakimowicz na temat jej doświadczeń ze współpracy z historykami w zbieraniu oral histories mieszkańców Wrocławia (prace Ośrodka Pamięć i Przyszłość). Ciekawa jestem innych głosów "za" referatami lub wydarzeniami, które miały miejsce 12 i 13 grudnia w Gdańsku.
  D.

  OdpowiedzUsuń