Linki

NAUKA

Punktacja czasopism

Biblioteka Nauki Yadda
SJR Scimago Journal & Country Rank

CZASOPISMA SOCJOLOGICZNE I POKREWNE

Przegląd Socjologii Jakościowej online
Polish Sociological Review
Miscellanea Anthropologica et Sociologica - czasopismo gdańskie
Przegląd Socjologiczny
Studia Humanistyczne AGH 
Forum Socjologiczne UWr 
Opuscula Sociologica
Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny
Kultura Współczesna
Kultura Popularna
Konteksty. Polska Sztuka Ludowa
IJOC International Journal of Communication open access online
Oblicza Komunikacji
Kultura i Edukacja
Kultura i Historia
Laboratorium Kultury
Colloquia Anthropologica et Communicativa UWr
Prace Kulturoznawcze UWr
Tematy z Szewskiej
Psychologia Społeczna
Przestrzeń Społeczna
Nauka
Zagadnienia Naukoznawstwa
Studia Psychologiczne
Problemy Polityki Społecznej
Rocznik Historii Prasy Polskiej
Polityka i Społeczeństwo
Baza czasopism antropologicznych
Kultura Paryska
Analiza i Egzystencja

ORGANIZACJE SOCJOLOGICZNE I ANTROPOLOGICZNE

Polskie Towarzystwo Socjologiczne
Oddział Gdański PTS
Polski Instytut Antropologii
European Sociological Association ESA
International Sociological Association ISA
American Sociological Association ASA
European Association of Social Anthropologists EASA


PROJEKTY BADAWCZE

Stowarzyszenie Klon/Jawor - badania organizacji pozarządowych
Obserwatorium Żywej Kultury kierowane przez Barbarę Fatygę
Konsorcjum naukowe Analiza dyskursu
Pracownia badań i innowacji społecznych Stocznia pod kierownictwem Anny Gizy-Poleszczuk
Archiwum etnograficzne, projekty Joanny Tokarskiej-Bakir
Instytut Kaszubski
Ośrodek Pamięć i Przyszłość dzieje powojennego Wrocławia, relacje świadków
Kulturologia Polska Projekt Instytutu Kultury Polskiej Uniwersytetu Warszawskiego
Documentaries. Perspectives in Anthropology


PROJEKTY SPOŁECZNE

Centrum Wspierania Aktywności Lokalnej
Centrum Wolontariatu
Kolaboratorium Popularyzacja współdziałania w kulturze
My Poznaniacy Stowarzyszenie działające na rzecz zrównoważonego rozwoju miasta Poznania
Towarzystwo Inicjatyw Twórczych "ę" Latający socjologowie i animatorzy kultury


BAZY DANYCH STATYSTYCZNYCH, RAPORTY


INFORMACJE O KONFERENCJACH
Zapowiedzi konferencji socjologicznych na świecie
Zapowiedzi konferencji antropologicznych na świecie

STRONY INTERNETOWE I BLOGI NAUKOWE

Wyszukiwarka Historia w sieci
Portal wrocławskiej socjologii O socjologii z literatką
Strona poświęcona etnometodologii i analizie konwersacyjnej
Warsztat badacza komunikacji. Strona Emanuela Kulczyckiego
TED Ideas worth spreading 
The London School of Economics and Political Science
Realsociology against neoliberalism
Struktury wiedzy 
Robię habilitację 
Blog Radosława Bomby 
Piotr Siuda o popkulturze, fanach, internecie, książkach - socjologicznie  
Max Atkinson's blog

Ważne instytucje społeczno-kulturalne w Trójmieście

Instytut Kultury Miejskiej w Gdańsku
Europejskie Centrum Solidarności w Gdańsku
Nadbałtyckie Centrum Kultury
Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna w Gdańsku
Serwis kulturalny Kultura Trójmiasto
Centrum Sztuki Współczesnej Łaźnia
Gdański Archipelag Kultury Plama 
Instytut Sztuki Wyspa
Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie
Muzeum Emigracji w Gdyni

 

2 komentarze: